STRACH a společnost. Pomalu i dost rychle se vytrácí rozum ve svobodné zemi? Takhle se jako společnost necháme státem vydírat? Já říkám "Nedej se člověče zalepit strachem a šikanou!"

MARKÉTA ŠICHTAŘOVÁ

Dlouho to vypadalo, že základem společnosti je rodina (a leckdo se zastydlou pubertou by ještě dodal, že základem rodiny je zase velká pánev). Jenomže už to není pravda. Základem dnešní společnosti je totiž úředník.

Úředník všechno zná, všechno ví a o všem rozhoduje. A v budoucnu vás ještě bude vydírat a šikanovat.

Minulý týden vyšla zpráva, že na rodiče, kteří by snad nechtěli souhlasit s modelem inkluze handicapovaných dětí, si posvítí orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
Konkrétně: Pokud vám školské poradenské zařízení doporučí inkluzi, ale vy jako rodič odmítnete začlenění dítěte do „běžné“ školy, bude na vás poslán OSPOD. Důvod: Nejednáte v nejlepším zájmu dítěte.

Asi ještě nikdy nebylo v ČR tak černě na bílém řečeno, že o tom, co je nejlepším zájmem dítěte, nerozhoduje rodič, ale stát. Připomíná vám to Norsko a jeho neblaze proslulý Barnevernet? Bingo.

Proces zadupání tradiční rodiny do země je tím zdárně dokončen. Rodina už není nic. Teď je tu skandinávský model, kde dítě patří státu a biologičtí rodiče mají roli jen jakýchsi pěstounů. Láska se vytratila, pěstounství je jen technický servis při výrobě daňového poplatníka. Pro mě krystalické zlo. Najednou si někteří lidé myslí, že nejzákladnější lidská práva a vztahy lze úředně řídit jako dopravu. Nedotknutelné soukromí jedince zmizelo.

Ovšem povšimněme si, že stát v poslední době strká nos do věcí, do kterých mu nic není, čím dál víc. Během několika málo měsíců až let se „najednou“ objevily instituce a mechanismy, které mají moc ovlivňovat to, co dříve bylo považováno za nedotknutelné. Tak například:

Vzniklo u nás jakési „Ministerstvo pravdy“, které si osobuje právo určit, co je a co není pravda. Máme tu tedy najednou nové poselství státu: O tom, co je pravda, už nerozhoduje úsudek jedince, ale stát.

OSPODu byl zase dán nástroj k tomu, aby pod záminkou nejlepšího zájmu dítěte kdykoliv dítě předal státu, pokud jeho rodiče nebudou dost stádní. Máme tu tedy opět nové skryté poselství: Dítě se vlastně nenápadně stalo vlastnictvím státu, nikoliv rodiny.

Bylo zavedeno EET či kontrolní hlášení. Obojí nutí podnikatele dokazovat, jak přesně funguje jejich podnikání. Máme tu tedy ještě další nebývalé poselství: Byla vlastně zrušena presumpce neviny, na podnikatele se nyní automaticky hledí jako na provinilce, kteří se musí neustále bránit dokazováním své čistoty.

A tak bychom mohli pokračovat. V posledních letech se zkrátka v celé Evropě objevila celá řada dříve nevídaných úřadů s dříve nevídanými pravomocemi. Musíme si uvědomit, že všechny tyto struktury a úřady ještě nejedou naplno, ještě pořád v nich často fungují „hodné tety“ z minulosti, které to myslí dobře. Nicméně tyto struktury už existují – a kdykoliv mohou začít fungovat na 100 %. Český OSPOD se zatím nechová jako Barnevernet, ale legislativní nástroje k tomu už v podstatě má, jak to ostatně dokazuje poslední výhrůžka ohledně inkluze a nejlepšího zájmu dítěte. Takže v český Barnevernet se může změnit ze dne na den jako mávnutím kouzelného proutku. Jako když dostanete do ruky nůž, jen ho ještě neumíte či nechcete používat.

Upřímně mě děsí fakt, který si ještě zdaleka ne každý uvědomuje: Už znovu jsme se dostali do situace, kdy se bojíme mluvit – jako kdysi za totality. Minulý týden mi kamarádka poslala fotku z rodinné dovolené z Tater. Chtěla na ní jen tak z legrace ukázat, jak je po ránu rozcuchaná, zkrátka neškodné ženské tlachání. Jenže vzápětí se lekla, co to vlastně vyvedla. Na fotce totiž bylo vidět, že celá rodina spí s dětmi v jedné posteli. Jakmile si to kamarádka uvědomila, hned mi začala psát: „Hlavně to nikomu neříkej, aby na mě neposlali sociálku!“ A ve mně zděšeně hrklo: Copak je něco špatného na tom, když dítě spí u rodičů v posteli? Copak je to něco, o čem by se člověk měl bát mluvit? Není to snad ta nejnormálnější, nejpřirozenější, nejintuitivnější věc, kterou lidé dělali po tisíce let? Není to snad něco, co ještě nezkažené a psychicky zdravé přírodní kultury dělají stále? Není to snad něco, o čem osvícení dětští psychologové píší jako o ideálu kontaktního mateřství? Není to snad něco, o čem byl napsán mezinárodně uznávaný bestseller Koncept kontinua, který u nás patří už roky mezi jednu z nejprodávanějších knih? Změní se nyní tato kniha v samizdat? Budeme teď o kontaktním mateřství šeptat jako o nechutnosti? Takhle se jako společnost necháme státem vydírat?

Protože ano, slovo vydírat je namístě. Stát už vydírá. Už říká, že pokud jeho občané nebudou dělat to a to, co MY jako stát chceme (třeba souhlasit s politikou inkluze), odebereme vám VAŠE dítě. To je prvoplánová výhrůžka a vydírání. Není tohle snad mnohem podstatnější než zakázat kouření? Tak proč se dosud skoro žádný politik ještě neozval?

Přitom pikantní je, že stát, který si tak agresívně osobuje právo zasahovat do rodin a životů dětí, má sám tučnou porci másla na hlavě a moc dobře to ví. Konkrétně například Štrasburský soud zcela jasně řekl, že česká porodní péče není dobrá a nerespektuje dostatečně práva matek – tedy všichni vědí či alespoň by měli vědět, že české porodnictví je dle verdiktu mezinárodního tribunálu nedobré. Přesto by se klidně mohlo stát, že se nějaká matka bude v porodnici dožadovat svých mezinárodně uznávaných práv tak, jak je dle posledních poznatků vědy definuje WHO – a za to na ni bude poslán OSPOD, protože tím údajně dle úsudku českého státu nerespektuje zájem dítěte. Fikce? Ale kdeže. Legislativní nástroje k tomu už byly vytvořeny.

A to je to u nás ještě zlaté. Za hranicemi jsou v transformaci společnosti už mnohem dál. Od ledna nový generální tajemník OSN, portugalský socialista Antónni Guterres (v letech 1999 až 2005 předseda socialistické internacionály) přímo prohlásil na summitu Vision Europe: „Imigrace není problém, ale řešení!... Evropské národy nemají právo kontrolovat svoje hranice. Místo toho musí vpustit do země houfy těch nejchudobnějších lidí na světě... Není třeba brát v úvahu odmítavé postoje obyvatel evropských zemí...“ Transformace společnosti tedy už pokročila do stavu, kdy jsou bourány hranice.

Tedy pardon, ale toto je transformace společnosti do stáda kastrovaných volů. Volů, protože tam, kde není rodina, není dětí. A tam, kde není dětí, budou dnes bohaté národy vymírat.

A tenhle trend se sám nezastaví. Teď už jen zbývá obnovit výslechovou místnost v Bartolomějské ulici, a iluze bude dokonána do dokonalosti. Probůh, lidé, volby jsou za dveřmi - kašleme na výhrůžky o propadnutí hlasu, které nám servírují agentury pro průzkum veřejného mínění, a volme úplně jinak než dosud.

Kašleme na průzkumy, vzpomeňme na hlasování o BREXITu a Trumpovi! Volme prostě tak, jak cítíme...


Zdroj: Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora

Necháme se šikanovat přátelé? Zákon, předpisy a pokuty? Exekuce až do konce (suicidium)?

#Strach, Markéta Šichtařová, Za vaši a naši svobodu, Šikana, Úředník, Zákon, Tenkrát na Západě, Kritické myšlení

Humor, Dobrý vtip, Humor, Ze smetiště internetu

Ilustrační obrázek....
Manžel štípne ženu do zadku a říká: "Kdyby sis to nechala zpevnit, tak bychom nepotřebovali stahovací kalhotky." Pak ji štípne do prsou a řekne: "A kdybys si nechala zpevnit tohleto, tak bychom nepotřebovali podprsenky." Manželka se naštve, chytne muže za penis a křičí: "A ty, kdyby sis nechal zpevnit tohle, tak bychom nepotřebovali zahradníka, listonoše, instalatéra a ani tvýho kamaráda Milana!"

#Dobrý vtip, Humor, Ze smetiště internetu,

Stále nabízená, je možnost vycestovat do zahraničí jako au-pair, kdy se staráte v rodině o děti.

Gabriela Soukalová nabídne marmeládu ochutnat
Pokud vás nevzali na vysokou, zvažte možnost odjet do zahraničí. Získáte pracovní zkušenosti a procvičíte si jazyk, což po návratu dobře zúročíte.

 Personální agentury shodně potvrzují, že výjezd do zahraniční za prací se v životopise dobře vyjímá. Zvládli jste si poradit v cizí zemi, což je známka samostatnosti, v zaměstnání ceněné vlastnosti.

 Letitá, byť stále nabízená, je možnost vycestovat do zahraničí jako au-pair,
kdy se staráte v rodině o děti.

 Je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak vycestovat, protože agentura vám rodinu najde ještě před odletem, máte také vyřešené ubytování a stravu. Nevýhodou je, že si tolik nevyděláte a s malými dětmi si jazyk tolik neprocvičíte.  Au-pair pobyt byl dlouhou dobu nejjednodušší možnost, jak vycestovat na delší dobu do zahraničí za minimálních vstupních nákladů. To platilo zejména v době před vstupem ČR do EU.

V USA dodnes platí, že au pair je nejsnadnějším způsobem, jak legálně v USA pobývat a to až dvacet čtyři měsíců na základě J1 víza (podmínkou au-pair pobytu v USA mimo jiné je, že tu budete i studovat, například angličtinu ale i něco jiného, a získáte celkem 6 kreditů; hostitelská rodina vám na studium přispívá).  Například Student Agency nabízí au pair pobyty již od svého začátku v roce 1993. Nejčastěji míří zájemci do Velké Británie, Irska nebo USA. Zájem mají ale (zejména dívky) také o au-pair programy ve Švýcarsku, Německu nebo ve Španělsku. „Dávno ale neplatí, že jako au-pair vyjíždějí mladé Češky pouze do Velké Británie, Irska nebo do USA. Tyto země patří mezi nejoblíbenější, ale řada dívek volí i méně tradiční země. Největším lákadlem posledního roku je Island, který umožňuje program v angličtině a islandštinu se dívka učí až během svého pobytu,
“ říká Naďa Málková, ředitelka pracovních a studijních pobytů ze Student Agency, která jako jediná agentura v zemi možnost pracovat jako au-pair na Islandu nabízí.

Farmářem na Islandu

  Se vstupem do EU už není problém hledat si práci v Evropě bez pomoci agentur. Do zemí, u nichž jsou potřeba víza (například USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie), je procedura složitější a z toho agentury žijí. Agentura vám zařizování ulehčí. Obvykle nabízí veškerý servis spojený s vycestováním (pojištění, pomoc s podklady pro získání víza, podporu garanta v místě pobytu, vyřízení vrácení daní po návratu).  Pokud chcete odjet na víc než jen letní prázdniny, nejčastěji narazíte na nabídku práce na farmách, v pohostinství a hotelech a na zmíněné au pair pobyty. Výhodou těchto výjezdů je, že u nich není podmínkou být studentem.

 Nejvíce mladých míří do Velké Británie, není problém ale odjet do zajímavější destinace jako Norsko nebo Island.  Pokud byste chtěli odjet do Anglie jako au pair jen na letní prázdniny, poplatek u Student Agency vás vyjde na 4 900 Kč. V ceně není zahrnuta letenka a pojištění. Pokud byste chtěli vycestovat na rok, poplatek se sníží na dva tisíce korun. Za 25 až 30 hodin práce týdně dostanete kapesné ve výši minimálně 70 GBP. Pokud chcete, můžete chodit na jazykový kurz, případně si i složit mezinárodní Cambridgeskou zkoušku.

Na Island se jezdí jako au pair na delší dobu, minimálně na šest měsíců, preferuje se ale dvanáct. Za 30 hodin práce týdně dostanete minimálně 80 EUR. I tady můžete navštěvovat jazykový kurz – islandštiny.  Vznikají ale i nové pracovní možnosti, Student Agency například nabízí program Home assistant. Jedná se o obdobu au pair pobytu, jen místo dětí pečujete o domácnost. Tento program vznikl jako reakce na požadavky mladých lidí, kteří měli zájem o pobyt v hostitelské rodině, nechtěli se ale starat o děti.

Pokud vás láká Austrálie, nejsnadnější způsob, jak se tam dostat, je zařídit si jazykový pobyt. Pokud jste držitelé studentských víz, můžete v Austrálii zároveň pracovat (maximálně dvacet hodin týdně v průběhu studia, o prázdninách můžete mít plný úvazek). Pracovní povolení je navíc součástí studentského víza, nemusí se o něj jako kdysi žádat.  V cizině se ale můžete také pouze vzdělávat. Různé agentury nabízejí zejména jazykové kurzy, které trvají několik měsíců a jsou zakončené mezinárodní jazykovou zkouškou. Takové studium nabízí například společnost EF Education First. Za několik set tisíc můžete studovat v Oxfordu, Sydney nebo Los Angeles.

 Dobrovolníkem kdekoli na světě

 Vycestovat můžete také jako dobrovolníci. „Taková zkušenost má v životopise váhu,“ potvrzuje Jitka Součková personální agentury Grafton.  Největší organizace nabízející tento typ aktivity je INEX – Sdružení dobrovolných aktivit. Kromě krátkodobých (dva nebo tři týdny) pobytů tu můžete vybírat i z dlouhodobých (jeden měsíc až jeden rok). Hrazeno máte ubytování a stravu, zaplatit si musíte cestu. Pobyty, takzvané workcampy, jsou zaměřené například na životní prostředí, umění, práci s dětmi a mládeží, vzdělávání. Vybírat můžete s desítek zemí od Argentiny, přes Itálii až po Kambodžu. Není podmínkou, abyste byli studenty, věkově bývají omezené do třiceti let (například u programu Evropské dobrovolnické služby). Nevyžaduje se perfektní znalost angličtiny. Cílem je, pokud jazyk neovládáte, abyste se ho tímto způsobem naučili.

Další možností jsou stáže v zahraničí, což je ideální způsob, jak nabrat zkušenosti v oboru, který jste vystudovali. Nabízejí je soukromé agentury, ale využít můžete i nabídky mezinárodních studentských organizací, jako je například AIESEC, největší studenty řízené neziskové organizace, která působí ve sto dvaceti zemí a v ČR má devět poboček. Nabídku jejích stáží najdete na www.nastaz.cz. Na stáž mohou vyjet studenti nebo čerství absolventi do třiceti let. Podmínkou je být členem AIESEC. Nábor probíhá dvakrát do roka – na podzim a na jaře.

Stážistou v EU

 Dobrý zdroj informací, pokud se chcete vydat někam po Evropě, je Eurodesk – Evropská informační síť pro mládež. Je to snadný a rychlý přístup k informacím týkající se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví v Evropě.  Na jejich stránkách se například dozvíte, že většina institucí EU přijímá stážisty na placené či neplacené stáže. Část institucí má pro toto vyhrazené pozice, ve kterých se stážisté v pravidelných intervalech střídají, pravidelný je tedy i cyklus přihlášek a výběrových řízení. Na stránkách eurodesk.cz najdete odkazy na stránky, kde se o stážích dozvíte víc.

Ze zdroje Pravednes Aktualne.cz


Dobrý vtip! Židovský....

Grilování....steak
Do domu vedle početné katolické rodiny se nastěhoval Žid. Každý pátek, v den tradičního katolického půstu, když katolíci žvýkali svou neochucenou rybu, Žid griloval na zahradě hovězí steaky.

Vůně masa katolické sousedy dráždila. Rozhodli se proto, že Žida obrátí na katolickou víru. Po delším přemlouvání ho vzali k faráři, aby ho pokřtil. Farář Žida pokropil svěcenou vodou se slovy: "Narodil se jako Žid, byl vychovaný jako Žid a tímto je z něj katolík."
Přišel další pátek a katolíci nemohou věřit svým očím. Žid opět griluje.

Po chvíli, co svého souseda pozorují, vidí, jak bere svěcenou vodu a kropí steak: "Narodila se jako kráva, vyrostla jako kráva a tímto je z ní ryba."

Můj pohled na svět. Nejhorší diskreditací politických poměrů je, když si bývalí aktivní svazáci a zarputilí pionýři hrají na pravicové politiky.

Bez komentáře
Proč má Babiš tak vysoké volební preference? Je to zfalšované a nebo jsou občané tací blbci? 
Myslet si, že nás od kágébáckého Prognostického ústavu zachrání nějaký estébák Babiš který po listopadu 89 přišel k penězům díky svým konexím z doby normalizace, pak je s naší benevolencí a díky naší hlouposti dalších dvacet let hrabal, je prostě nesmysl.

Teď má i politickou moc, kterou tomuto bratrstvu rudé pracky studenti 17. listopadu 1989 vyfoukli pod nosem. Je proto pro nás nejvyšším stupněm hrozby že i Albertov při výročí studentského svátku tyhle perfidní svině bezostyšně obsadili... A lidi jim to žerou.

A vůbec nejhorší diskreditací politických poměrů je, když si bývalí aktivní svazáci a zarputilí pionýři hrají na pravicové politiky.

Klaus který už na základní škole (Sadská) držel v pionýrském stejnokroji pravidelně službu na chodbě a sekýroval své spolužáky, Topolánek, absolvent vojenské školy o kterém se tvrdí že je potomkem jedné z největších komunistických sviní, blízkého spolupracovníka prezidenta Novotného a posléze gubernátora Ostravy Mamuly, Nečas aktivní svazák z bolševického pelechu který se ukázal kvůli své sexuální aféře být trapným šaškem a skončil jako obchodník s komunistickou Čínou, ti opravdu nemohou být zárukou ke změně poměrů k lepšímu. Dochází k fenoménu, který dobře známe.

Všechno se opakuje a kdo nezná svou minulost je odsouzen ji prožít znovu. Teprve po čase vyplouvají na světlo problémy, které se měly pojmenovat a vyčistit hned po roce 1989, ale až s odstupem let je jasné, co se nestalo a stát mělo. Možná stačí problémy pojmenovat, ale chybí kritické myšlení. Existují bohužel lidé, kteří říkají či donedávna říkali, jak je Babiš úžasný a skvělý, protože to přece psali v těch a těch novinách. Ale vždyť jsou to jeho noviny! Nejde o politiku, ale o firemní záměr. ANO, bude líp – jistě, pro náš byznys. Proto taky okamžitě bez mrknutí oka oseká peníze pro ministerstvo sociálních věcí, protože ho problémy lidí na okraji společnosti, kam se dostávají ne vlastní vinou právě děti, vůbec nezajímají. Ale to je přece základ demokracie, že silnější ochrání slabšího! Ne že ho zašlápne.

Jestli tandem Zeman a Babiš ovládnou tento stát, bude se patrně muset použít recept na změnu, který onehdy Zeman zmínil... buď demokratickou či nedemokratickou cestou... Myslím, že ta nedemokratická je více na místě...


Jindřich Čech, sociální sítě

Co by znamenalo kdyby syrský režim disponoval jadernými zbraněmi a ukončil občanskou válku?

Z historie Ameriky LIFE ilustrační obrázek. Prohlížejte
ve zvětšení (klik do obrázku)

Jen málokdo tuší co je prapodstatou občanské války v Sýrii a nechuti k jejímu ukončení


Na jedné straně diktátor Asad podporovaný a vyzbrojovaný Ruskem a na druhé strané síly opozice včetně takzvaného islámského státu, tajně podporovaného také Ruskem, které tím drží Asada ve svém táboře a zabraňuje mu v možném jednání se západem. V roce 2008 bylo izraelskými letadly, kterým se podařilo proniknout možná nejlépe střeženým vzdušným prostorem na světě, zlikvidováno přísně utajované syrské jaderné zařízení. Tento reaktor byl již těsně před dokončením a poslední díly přivezly do Sýrie severokorejské lodě.

Vzápětí Izraelci prezidentu Asadovi oznámili, že tento nálet nezveřejní a Asad ve smyslu, nemohlo být zničeno co neexistuje, také mlčel. Syrská média se pouze zmínila, že bylo několik izraelských letadel zahnáno ze syrského vzdušného prostoru.  To ovšem nestačilo. Syřané měli dostatek prostředků a znalostí včetně pomoci Ruska a Severní Koreje, aby toto zařízení bylo obnoveno a do pěti let mohla Sýrie disponovat atomovými zbraněmi. Vůdčí organizátor celého syrského jaderného programu, nejbližší Asadův spolupracovník generál Mohammad Sulejman se stal pro Izrael nebezpečím číslo jedna.

Dvěma sniperům tajné jednotky Giddon se podařilo překonat mimořádnou generálovu ochranu a v potápěčských oblecích se vynořili na pobřeží jižní Sýrie a zabili Sulejmana ranami do hlavy a krku při večírku na terase jeho vily v Tartusu. I když se syrský jaderný program zdržel, je snaha o jeho další pokračování.
V tom ale nejvíce brání občanská válka. I když jednotky Islámského státu by se daly zlikvidovat velmi rychle, je pořád lepší občanská válka v Sýrii, než jadernými zbraněmi vyzbrojený diktátorský syrský režim. Prezident Asad je věrným spojencem Ruska, Sýrie byla vždy podporovatelem a vývozcem terorismu pod taktovkou dříve sovětských a dnes ruských tajných služeb.

Co by znamenalo kdyby syrský režim disponoval jadernými zbraněmi a ukončil občanskou válku?
Zkázu Izraele, trvalé ohrožení Středomoří a další další rozšiřování ruské dominance. K tomu je třeba připočíst ruskou vojenskou základnu v Tripoli a je zjevné proč nikdo nehodlá vojensky zasáhnout proti IS.

 Všichni kdo pláčou nad osudem syrských uprchlíků, by si měli uvědomit že válka která je vyhání ze Sýrie, zároveň chrání Evropu před možnou jadernou katastrofou.


Jindřich Čech

Popular Posts

NEVÍTE KAM DÁL?

1968 ABBA Accordeon Afrika Agáta Aktuální info Alphaville Amerika Analogie Analýza Andrej Kiska Anna Kurnikova au-pair Basshunter Brandi Carlile Brilianty Bylinky Cestování Cestování. Moře Cicero Civilizace czaktualne CZportal český folklor a tance Člověk a Nemoc Debaty a názory Den boje za svobodu a demokracii Diamanty Die Moldau Dies irae Diktatura Diskuze Dobromysl obecná Dobrý vtip Drahé kameny Dvorak From the New World Dvořák Edith Piaf Eric Clapton Etické a humánní principy evergreen Evropská unie Exekutor v česku Facebook Fejeton Forever Young Fotografie Google Harlej Historie Hlad Hledání Hledání na internetu Houby Humor Imunita kojení a spánek Internetové smetiště Islám Izrael Kačaba Kaddafi Kamenný most Karel Kryl Kariera Káva kávovar Kelly Family Kobane Komunitní sítě Korsika Kritické myšlení Krokonoše Kuras Lady Gaga Lara Fabian Láska Legendy taneční hudby Lékař Lékař a bylinky Les Lyžování Manipulace Markéta Šichtařová Martinské Holé Mobbing Monitorovací přístroje Moře Moudro Moudrost věků Mozart Můj pohled na svět Mustafa Kemal Atatürk Názory News Novinky O dobrodiních O nejvyšším dobru a zlu Ovar Peníze Petra Procházková Petrova Bouda Pirati.cz Počasí Podnikání Pohádky Politika Pověz mi co jíš... Povodně Prezident Předjaří Příběhy Příroda Přítel rodiny Psychopatologie Radujme se Relax Rostou Rusko a zlo Rušičky Řecko Sametová revoluce Santorini Selský rozum Seneca Smetana Socialismus Sociální sítě Sokrates Stoicismus Strach Svoboda Symphony no. 9 Šikana Šmejdi Švejk Tanky a Ukrajina teen song's Tenis Tenkrát na východě Tenkrát na Západě Teroristé The Beach Boys The ultimate western Trautenberk Trpajzlíci U řeky Události na internetu Události ve světě Ukrajina Urska Zolnir Slovenia Judo Úředník Václav Havel Válka Vánoce Velký švýcarský salašnický pes Verše Vlasta Burian Volkswagen WCstory Wimbledon Za vaši a naši svobodu Zákon Ze smetiště internetu Zelené Zimní sporty Židovské Život na dlani

Vybraný příspěvek

STRACH a společnost. Pomalu i dost rychle se vytrácí rozum ve svobodné zemi? Takhle se jako společnost necháme státem vydírat? Já říkám "Nedej se člověče zalepit strachem a šikanou!"

MARKÉTA ŠICHTAŘOVÁ Dlouho to vypadalo, že základem společnosti je rodina  (a leckdo se zastydlou pubertou by ještě dodal, že zákl...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...